Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Očkovací paušál za volitelná očkování

200 Kč

Nepovinná očkování s částečnou úhradou zdrav. pojišťovny

doplatek dle aktuální ceny očkovací látky:

  Prevenar 13 (1 dávka)  
  Gardasilcca 500 Kč
cca 100 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

200 Kč

Přihlášky do jeslí a MŠ

100 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací akci

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu a těl. výchově

250 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k práci

  (brigáda, praktický výcvik apod.)

250 Kč

Lékařská zpráva o úrazu (pro pojišťovnu)

250 Kč

Vystavení zdravotního průkazu 

  (potravinářský průkaz)

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

250 Kč

Žádost o zbrojní nebo jiný profesní průkaz

250 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta

250 Kč

Kopie ze zdrav. dokumentace na žádost pacienta

    každá strana

    

 
5 Kč