Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Očkovací paušál za volitelná očkování

200 Kč

Nepovinná očkování s částečnou úhradou zdrav. pojišťovny

doplatek dle aktuální ceny očkovací látky:

  Prevenar 13 (1 dávka)  
  Gardasilcca 500 Kč
cca 100 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

200 Kč

Přihlášky do jeslí a MŠ

100 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací akci

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu a těl. výchově

250 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k práci

  (brigáda, praktický výcvik apod.)

250 Kč

Lékařská zpráva o úrazu (pro pojišťovnu)

250 Kč

Vystavení zdravotního průkazu 

  (potravinářský průkaz)

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

250 Kč

Žádost o zbrojní nebo jiný profesní průkaz

250 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu

100 Kč

Potvrzení o prodělání nemoci Covid-19

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta

250 Kč

Kopie ze zdrav. dokumentace na žádost pacienta

    každá strana

    

 
5 Kč